آرتکیوریال

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

چشم التقاطی
28 مهر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €50,000
52,793 دلار آمریکا
هنر معاصر
16 فروردین 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,400
2,618 دلار آمریکا