حراج هنر جهان‌‌های هند و اسلام شامل قالیچه‌های شرقی و فرش


گزارش حراج

2
اثر برای فروش
کمینه برآورد £70,000
95,368 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £95,000
129,428 دلار آمریکا
مجموع برآوردها
2
هنرمندان حاضر در حراج
حراج های مرتبط

هنر در حاشیه، سفر یک کلکسیونر
21 مهر 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €5,250
6,098 دلار آمریکا
نخستین گشایش: هنر معاصر و پساجنگ آنلاین آنلاین
لندن
13 مهر 1400
£10,500
14,305 دلار آمریکا
- £15,500
21,117 دلار آمریکا

برآورد فروش

نخستین گشایش | هنر معاصر و پساجنگ آنلاین
18 تیر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0