حراج این نیز بگذرد


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $218,500
بیشینه برآورد $320,000
مجموع فروش $111,625
میانگین ارزش آثار $13,953
هنرمندان 10
آثار هنری 12
آثار هنری فروخته شده 8
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

بدون مرز: دبی
دبی
22 آبان 1396
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,523,005
گردآوری شده ‌های معاصر
لندن
19 آبان 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنرهای جهان اسلام و هند شامل قالیچه‌ها و فرش‌های مرغوب
لندن
05 آبان 1400
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا