حراج هنر قرن بیستم خاورمیانه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £900,000
1,097,561 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,172,000
1,429,268 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,520,135
1,853,823 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £56,301
68,660 دلار آمریکا
هنرمندان 17
آثار هنری 28
آثار هنری فروخته شده 27
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر
لندن
28 مرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
حراج روز هنر معاصر
لندن
10 تیر 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £64,260
88,488 دلار آمریکا
گردآوری شده‌های معاصر
لندن
17 فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £35,658
42,430 دلار آمریکا