حراج هنر قرن 20 / خاورمیانه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £162,000
196,984 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £230,000
279,669 دلار آمریکا
مجموع فروش £146,812
178,517 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £14,681
17,852 دلار آمریکا
هنرمندان 9
آثار هنری 16
آثار هنری فروخته شده 10
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

خاورمیانه مدرن و معاصر
لندن
6 اردیبهشت 1403
17 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,725,676
2,166,411 دلار آمریکا
اکتشافات معاصر
لندن
26 مرداد 1402
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
پرسپولیس 2
لندن
7 اردیبهشت 1402
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها £123,063
153,713 دلار آمریکا