حراج هنر مدرن و معاصر و آمریکای لاتین


  • بونامز نیویورک
  • 07 بهمن 1399
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $5,500
بیشینه برآورد $7,500
مجموع فروش $6,375
میانگین ارزش آثار $6,375
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و پساجنگ
نیویورک
28 آبان 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $150,312
عکس‌ها
نیویورک
07 اردیبهشت 1395
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $5,000
عکس‌ها
نیویورک
05 آبان 1394
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $9,000