حراج عکس‌ها


  • بونامز نیویورک
  • 17 فروردین 1403
گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $22,000
بیشینه برآورد $33,000
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر پساجنگ و معاصر آنلاین آنلاین
نیویورک
25 بهمن 1402
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر پساجنگ و معاصر
نیویورک
25 آبان 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $78,500
آثار چاپی و چندنسخه‌ای مدرن و معاصر
نیویورک
10 آبان 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $4,080