بونامز

حراج های گذشته

آثار کشف‌شده‌ی مارکو گریگوریان آنلاین
نیویورک
20 خرداد 1401
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,057,935
زیگفرید و روی اساتید ناممکن
لس آنجلس
18 خرداد 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $19,125