هنگ کنگ ۲۰۲۲


هنگ کنگ، سوئیس | بازل ۴۰۰۵ | مِسه‌پلاتس ۱۰ | ام. سی. اِیچ. نمایشگاه سوئیس (بازل)
6 خرداد - 8 خرداد 1401
آرت بازلِ هنگ کنگ که در مرکز همایش و نمایشگاه هنگ کنگ برگزار می‌شود، گالری‌های برتر آسیا و فراتر از آن را گرد هم می‌آورد. با تأکید بر تمرکز آرت بازل به منطقه، نیمی از گالری‌های شرکت کننده بار دیگر دارای فضاهای نمایشگاهی در آسیا و آسیا-اقیانوسیه هستند. این آرت‌فر، تلاش دارد تا تنوع منطقه را از طریق مطالب تاریخی و آثار برجسته‌ی هنرمندان مطرح و نوظهور ارائه می‌دهد.
نمایش خصوصی: چهارم و پنجم خرداد 1401
نمایش عمومی: ششم تا هشتم خرداد 1401