آرت بازل

بازل | سوئیس
آرت فرهای گذشته

آرت بازل 2024
بازل
21 خرداد - 27 خرداد 1403
آرت بازل 2023
بازل
25 خرداد - 28 خرداد 1402
مقالات

ابرآرت‌فرهای جهانی و آسیا، رابطه‌ای روبه‌رشد 16 مرداد 1402
در سال‌های اخیر، حضور ابرآرت‌فرهایی چون بازل و فریز در آسیا افزایش داشته است، که یکی از دلایل آن سیاست‌های تنوع‌بخشی گروه‌های هدایت‌کننده این رویدادهاست. بر اساس داده‌های جهانی، رشد ثروتمندان در آسیا یکی دیگر از دلایلی است که این ناحیه را به مکانی جذاب برای دادوستدهای هنری تبدیل می‌کند. در این متن کوتاه نگاهی خواهیم داشت به رشد این دسته از ابرنمایشگاه-رویدادها در آسیا و برخی از دلای...