گروه دنا؛ روایت یک کنش جمعی زنانه
گروه دنا، نخستین گروه کاملاً زنانه در تاریخ هنر نوگرای ایران است که در راستای استقلال و هویت‌یابی زنان هنرمند شکل گرفت. گذشته از وجه جنسیتی، فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌های این گروه نیز بر اعتبار و ارزش فعالیت‌های آن‌ها در عمر شش‌ساله‌شان می‌افزاید. فرزاد محمدی در این جستار به فعالیت‌ها و یژگی‌های این گروه پرداخته و جایگاه این گروه را در چشم‌انداز تاریخ هنر ایران بررسی کرده است.
1 آذر 1401
گروه دنا؛ روایت یک کنش جمعی زنانه 1 آذر 1401
گروه دنا، نخستین گروه کاملاً زنانه در تاریخ هنر نوگرای ایران است که در راستای استقلال و هویت‌یابی زنان هنرمند شکل گرفت. گذشته از وجه جنسیتی، فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌های این گروه نیز بر اعتبار و ارزش فعالیت‌های آن‌ها در عمر شش‌ساله‌شان می‌افزاید. فرزاد محمدی در این جستار به فعالیت‌ها و یژگی‌های این گروه پرداخته و جایگاه این گروه را در چشم‌انداز تاریخ هنر ایران بررسی کرده است.
موانع سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در برپایی اکسپوها و فعالیت گالری‌ها در ایران 12 اسفند 1400
هنر ایران می‌تواند سهمی قابل‌توجه در برنامه‌های توسعه و اقتصاد کشور، همچون افزایش درآمد ملی، کارآفرینی، اشتغال‌زایی، توسعه‌ی صادرات و... را بر عهده گیرد. گالری‌ها و اکسپوهای هنر نقش به‌سزایی در رشد اقتصادی هنر ایران ایفا می‌کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع سرمایه‌گذاری در برپایی گالری‌ها و اکسپوهای هنر است. در این راستا ابتدا مفاهیمی چون گالری و اکسپو تعریف شده و سپس به چگون...
مروری بر چهارده دوره‌ی برگزاری حراج تهران 5 بهمن 1400
مقاله‌ی حاضر با ارائه‌ی دورنمایی از تاریخ برگزاری این رویداد به تحلیل رویکرد‌های ادوار مختلف حراج تهران نسبت به سبک‌های هنری و بازخورد آن در زمینه‌ی فروش آثار می‌پردازد. این مقاله توسط تیم آرتچارت نوشته شده و در ویژه‌نامه‌ی پانزدهمین دوره‌ی حراج تهران در دیماه 1400 به چاپ رسیده است.
تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران و تأثیر آن بر بازار هنر خاورمیانه 5 بهمن 1400
احمد رفیعی وردنجانی در این مقاله به بررسی تأثیرات تحریم‌های ایالات متحده امریکا بر اقتصاد هنر خاورمیانه و ایران پرداخته است. او شرح می‌دهد که چگونه حرکت جامعه‌ی هنری ایران به سمت هنرهای جدید بیش از آن‌که انتخابی آزادانه و برخاسته از دل هنر باشد،  راهبردی ضروری برای گریز از تبعات تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای جهانی هنر بوده است. این مقاله توسط شیوا محمدی به فارسی ترجمه شده...