• بدون عنوان 1402
  • ترکیب مواد
  • نقاشی
  • 134 * 166 سانتی متر
  • گواش و اکریلیک روی پارچه چسباندهشده روی تخته 
    امضاشده «امضای هنرمند2023» (پایین وسط)
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
- 4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
8,730 دلار آمریکا
25.714%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,730 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,952 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,937 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+25.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | گل و مرغ از مریم سالور
گل و مرغ
برآورد
4,000,000,000﷼
6,667 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
10,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,620,000,000﷼
7,700 دلار آمریکا
7.6%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | بدون عنوان از ایرج شایسته پور
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,220 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
9,928 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه شکارگاه از میترا کاویان
بدون‌عنوان از مجموعه شکارگاه
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402