میرزا عبدالمطلب (نقاش باشی)

ایران | 1245
مقایسه
درباره میرزا عبدالمطلب (نقاش باشی)

گران ترین اثر

آرتچارت | بدون عنوان از میرزا عبدالمطلب (نقاش باشی)
بدون عنوان
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
8 خرداد 1394
تعداد حضور
1
تعداد آثار
1
میانگین قیمت فروش
48,048 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
18,018 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
24,024 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
128.571%