احمد نصرالهی

ایران | 1330
مقایسه
درباره احمد نصرالهی

گران ترین اثر

آرتچارت | بدون عنوان از احمد نصراللهی
بدون عنوان
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
3 دی 1395
تعداد حضور
4
تعداد آثار
5
میانگین قیمت فروش
3,150 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
2,433 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
3,638 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
60%
میانگین رشد ارزش آثار
-7.774%