• بدون عنوان 1401
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 150 * 100 سانتی متر
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "احمدرضا احمدی 1401 تهران" (پایین راست)
برآورد
600,000,000﷼
1,218 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
1,624 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
328.571%
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

لکه‌ای از عمر بر دیوار بود - گالری اُ
11 شهریور 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,488 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,100 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,795 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+144.286%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از نیلوفر رهنما
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,180,000,000﷼
6,967 دلار آمریکا
67.2%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | بدون عنوان از کیومرث هارپا
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,520,000,000﷼
5,867 دلار آمریکا
40.8%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | بدون عنوان از بهزاد شیشه گران
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402