• بدون عنوان 1401
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 150 * 100 سانتی متر
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "احمدرضا احمدی 1401 تهران" (پایین راست)
برآورد
600,000,000﷼
1,218 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
1,624 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
328.571%
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

لکه‌ای از عمر بر دیوار بود - گالری اُ
11 شهریور 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,488 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,100 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,795 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+144.286%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از بهزاد شیشه گران
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن نیکو
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,220 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,960,000,000﷼
7,148 دلار آمریکا
13.143%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی حسینی
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399