• جهان وارونه 10 1397
  • جوهر روی کاغذ
  • نقاشی
  • 56.5 * 76.2 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده " Ali Banisadr 2018 " (پایین راست)
برآورد
$5,000 - $7,000
قیمت فروش
$6,300
5%
سایر آثار هنری علی بنی صدر

آرتچارت | آغاز از علی بنی صدر
آغاز
برآورد
£120,000
136,364 دلار آمریکا
-
£180,000
204,545 دلار آمریکا
قیمت فروش
£252,000
286,364 دلار آمریکا
68%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 21 مهر 1401
آرتچارت | سرزمین خراب از علی بنی صدر
سرزمین خراب
برآورد
£250,000
284,091 دلار آمریکا
-
£350,000
397,727 دلار آمریکا
قیمت فروش
£415,800
472,500 دلار آمریکا
38.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 آبان 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 172,536 دلار آمریکا
کمینه برآورد 95,517 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 132,685 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+57.089%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از یدالله درخشانی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,300,000,000﷼
6,548 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | دو مرد در یک زمین از نیکزاد نجومی
دو مرد در یک زمین
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1392
آرتچارت | بدون عنوان از رکنی حائری زاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 مهر 1388