علیرضا آدم بکان

ایران | 1355
مقایسه
درباره علیرضا آدم بکان

گران ترین اثر

آرتچارت | هفتاد و دو از علیرضا آدم بکان
هفتاد و دو
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
22 اردیبهشت 1394
تعداد حضور
3
تعداد آثار
3
میانگین قیمت فروش
4,832 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
3,706 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
5,186 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
4.138%