حراج کلکسیونرهای جوان


  • ایام بیروت
  • 22 اردیبهشت 1394
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $94,000
بیشینه برآورد $145,000
مجموع فروش $100,000
میانگین ارزش آثار $10,000
هنرمندان 12
آثار هنری 13
آثار هنری فروخته شده 10
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج کلکسیونرهای جوان
بیروت
21 بهمن 1393
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $155,400
The Young Collectors Auction
دبی
22 اردیبهشت 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $3,600
کلکسیونرهای جوان
دبی
8 مهر 1393
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $207,000