برآورد
£15,000
20,967 دلار آمریکا
- £25,000
34,945 دلار آمریکا
قیمت فروش
£19,000
26,559 دلار آمریکا
5%
سایر آثار هنری عامر شوملي

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,559 دلار آمریکا
کمینه برآورد 20,967 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 34,945 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-5%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از محمد بزرگی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
18.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 بهمن 1393
آرتچارت | THE FLESH OF WORDS از فرهاد احرارنیا
THE FLESH OF WORDS
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 مهر 1388
آرتچارت | تصویر تصورات از بهمن جلالی
تصویر تصورات
برآورد
 
قیمت فروش
135.294%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1386