• پایان یک دوران از مجموعه خاطرات انهدام 1394
  • گواش روی مقوا
  • نقاشی
  • 112 * 76 سانتی متر
  •  امضاشده «Aydin 2015» پایین چپ روی هر اثر 
     
برآورد
100,000,000,000﷼
166,667 دلار آمریکا
- 120,000,000,000﷼
200,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
123,200,000,000﷼
205,333 دلار آمریکا
12%
سایر آثار هنری آیدین آغداشلو

آرتچارت | خاطرات امید از آیدین آغداشلو
خاطرات امید
برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
757.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 102,425 دلار آمریکا
کمینه برآورد 55,665 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 73,131 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+80.034%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | سال 1319 از آیدین آغداشلو
سال 1319
برآورد
70,000,000,000﷼
142,132 دلار آمریکا
-
80,000,000,000﷼
162,437 دلار آمریکا
قیمت فروش
80,000,000,000﷼
162,437 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بسوزانش از علی بنی صدر
بسوزانش
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1396
آرتچارت | آفرینش از علی بنی صدر
آفرینش
برآورد
 
قیمت فروش
45.926%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395