بابک کاظمی

ایران | 1362
مقایسه
درباره بابک کاظمی

گران ترین اثر

آرتچارت | شیرین و فرهاد از بابک کاظمی
شیرین و فرهاد
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
4 آبان 1390
تعداد حضور
7
تعداد آثار
8
میانگین قیمت فروش
2,883 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
2,098 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
3,221 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
1.493%
مقالات

هنرهای تجسمی؛ زبانی که فریادش دیرپاست 26 آبان 1401
در این بزنگاه تاریخی، هنر نیز همچون تمامی عرصه‌ها با پرسش‌هایی بنیادی مواجه شده است: هنرمند در قبال مبارزات سیاسی و اجتماعی چه رسالتی دارد؟ یا، اساساً، چه نسبتی میان هنر و مبارزه برقرار است؟ وقتی مشخصاً به هنرهای تجسمی فکر می‌کنیم و امکانات و محدودیت‌های خاص این حوزه از هنرها را در نظر می‌آوریم، پرسش‌هایی از این دست شکل حادتری به خود می‌گیرد و مواضع هنرمند و نهادهای هنری و مخاطبان آ...