فروش در - خانه حراج
8 خرداد 1394
برآورد
قیمت فروش
50%
سایر آثار هنری بهمن دادخواه

آرتچارت | حلقه نور از بهمن دادخواه
حلقه نور
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آذر 1387
آرتچارت | ترکیب‌بندی انتزاعی از بهمن دادخواه
ترکیب‌بندی انتزاعی
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 اردیبهشت 1395
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن دادخواه
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 28,968 دلار آمریکا
کمینه برآورد 20,031 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 27,869 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+54.817%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از پرویز تناولی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 فروردین 1392
آرتچارت | قهرمان شماره 1 از سیمون فتال
قهرمان شماره 1
برآورد
€9,200
9,819 دلار آمریکا
-
€14,000
14,942 دلار آمریکا
قیمت فروش
€23,000
24,547 دلار آمریکا
98.276%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403