آثار در حراج ها

مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #382 (فروخته نشده)
ترکیب مواد
85 * 85.5 * 7.5 سانتی متر
برآورد
£30,000
33,333 دلار آمریکا
-
£40,000
44,444 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 22 مهر 1401

شماره اثر #24 (اعلام نشده)
ترکیب مواد
24.1 * 8.9 * 34.3 سانتی متر
برآورد
$2,000
-
$4,000
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 7 مهر 1401

ترکیب مواد روی بوم
25.4 * 4.44 * 25.4 سانتی متر
برآورد
$4,000
-
$5,000
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 6 مهر 1401

ترکیب مواد
34.9 * 34.9 سانتی متر
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$4,750
20.833%
تاریخ حراج
حراج اِیبل - 3 مهر 1401

ترکیب مواد
31 * 33 * 134 سانتی متر
1/8
برآورد
€6,000
6,122 دلار آمریکا
-
€8,000
8,163 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 30 شهریور 1401

ترکیب مواد روی تخته
23 * 82 سانتی متر
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$413
89.675%
تاریخ حراج
حراج راوِنِل - 10 شهریور 1401

شماره اثر #36 (فروخته شده)
برنز
12 * 13 سانتی متر
7/12
برآورد
€1,100
1,158 دلار آمریکا
-
€1,300
1,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,800
4,000 دلار آمریکا
216.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401

شماره اثر #37 (فروخته شده)
برنز
14 * 12 سانتی متر
9/12
برآورد
€1,300
1,368 دلار آمریکا
-
€1,500
1,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
4,211 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401

ترکیب مواد
32 * 9 * 17 سانتی متر
4/5
برآورد
€7,000
7,368 دلار آمریکا
-
€9,000
9,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,000
7,368 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401

28.5 * 28.5 سانتی متر
برآورد
€6,000
6,316 دلار آمریکا
-
€8,000
8,421 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401