آثار در حراج ها

مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد
برآورد
£300
248 دلار آمریکا
-
£500
414 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 9 آذر 1401

تکه آینه، نقاشی پشت آینه بر روی پایه‌ی پلاستر
21.5 * 21.5 * 21.5 سانتی متر
برآورد
£60,000
61,131 دلار آمریکا
-
£80,000
81,508 دلار آمریکا
قیمت فروش
£71,820
73,174 دلار آمریکا
2.6%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 11 آبان 1401

برنز
36 * 18 * 64 سانتی متر
برآورد
£80,000
69,851 دلار آمریکا
-
£120,000
104,776 دلار آمریکا
قیمت فروش
£163,800
143,019 دلار آمریکا
63.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 آبان 1401

شماره اثر #382 (فروخته نشده)
ترکیب مواد
85 * 85.5 * 7.5 سانتی متر
برآورد
£30,000
33,333 دلار آمریکا
-
£40,000
44,444 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 22 مهر 1401

شماره اثر #24 (اعلام نشده)
ترکیب مواد
24.1 * 8.9 * 34.3 سانتی متر
برآورد
$2,000
-
$4,000
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 7 مهر 1401

ترکیب مواد روی بوم
25.4 * 4.44 * 25.4 سانتی متر
برآورد
$4,000
-
$5,000
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 6 مهر 1401

ترکیب مواد
34.9 * 34.9 سانتی متر
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$4,750
20.833%
تاریخ حراج
حراج اِیبل - 3 مهر 1401