فروش در - خانه حراج
31 فروردین 1394
برآورد
قیمت فروش
140%
آرتچارت | ستایش از محمود زنده رودی
ستایش
برآورد
 
قیمت فروش
37.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | Sans titre از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 23 بهمن 1389