آرتچارت | رستم از صادق ادهم
رستم
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,620,000,000﷼
9,167 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدنساز از مجموعه محله ما از بیتا فیاضی
بدنساز از مجموعه محله ما
برآورد
2,500,000,000﷼
9,651 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
13,511 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
13,125 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | هیچ‌ایستاده از پرویز تناولی
هیچ‌ایستاده
برآورد
50,000,000,000﷼
90,253 دلار آمریکا
-
60,000,000,000﷼
108,303 دلار آمریکا
قیمت فروش
55,000,000,000﷼
99,278 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | شاعر و پرنده از پرویز تناولی
شاعر و پرنده
برآورد
 
قیمت فروش
215.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397
آرتچارت | شاعر و پرنده از پرویز تناولی
شاعر و پرنده
برآورد
 
قیمت فروش
215.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397
آرتچارت | فیگور زن از ژازه تباتبایی
فیگور زن
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 فروردین 1392