• بدون عنوان 1347
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 114 * 146 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 68 پایین چپ، قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
13 اسفند 1386
برآورد
قیمت فروش
188%
آرتچارت | STARDUST از علی بنی صدر
STARDUST
برآورد
£280,000
358,974 دلار آمریکا
-
£350,000
448,718 دلار آمریکا
قیمت فروش
£350,000
448,718 دلار آمریکا
11.111%
تاریخ حراج
ساتبیز - 30 مهر 1398
آرتچارت | فیورِلا از بهمن محصص
فیورِلا
برآورد
£100,000
136,986 دلار آمریکا
-
£150,000
205,479 دلار آمریکا
قیمت فروش
£352,800
483,288 دلار آمریکا
182.24%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
54.1%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
166.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
194%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | میر + ۵۴ + بی. زد. + اس از حسین زنده رودی
میر + ۵۴ + بی. زد. + اس
برآورد
 
قیمت فروش
2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
84.833%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
آرتچارت | بدون‌ عنوان از سهراب سپهری
بدون‌ عنوان
برآورد
100,000,000,000﷼
400,000 دلار آمریکا
-
120,000,000,000﷼
480,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
118,000,000,000﷼
472,000 دلار آمریکا
7.273%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400