تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

تحول - شیرین
14 مهر 1402
سایر آثار هنری دامور درویش جزی

اثر هنری وجود ندارد

آثار هنری مشابه

آرتچارت | رستمه (شیرزن/ زن قهرمان) از بهزاد اژدری
رستمه (شیرزن/ زن قهرمان)
برآورد
2,000,000,000﷼
3,968 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,080,000,000﷼
6,111 دلار آمریکا
23.2%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402