• ترکیب‌بندی خوش‌نویسی 1355
  • ترکیب مواد روی کاغذ
  • نقاشیخط
  • 30 * 30 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده پایین چپ
    (پارگی‌های کوچک)
فروش در - خانه حراج
22 خرداد 1394
برآورد
قیمت فروش
33.333%
آرتچارت | پرفیوم فلوتانت از حسین زنده رودی
پرفیوم فلوتانت
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1396