• عشق 1385
  • ترکیب مواد روی بوم روی تخته
  • کولاژ و اسمبلاژ
  • 176 * 155 * 8 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 2007 پشت اثر به فارسی و انگلیسی
    سنگ سواروفسکی، اکلیل و اکریلیک روی بوم قرارگرفته روی ام‌دی‌اف.
فروش در - خانه حراج
13 اسفند 1386
برآورد
قیمت فروش
498.857%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 163,493 دلار آمریکا
کمینه برآورد 93,657 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 132,083 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.791%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | باغ مخفی از فرهاد مشیری
باغ مخفی
برآورد
 
قیمت فروش
146.938%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 فروردین 1392