• باغ مخفی 1388
  • ترکیب مواد روی بوم روی تخته
  • نقاشی، کولاژ و اسمبلاژ
  • 197 * 197 * 5.5 سانتی متر
  • امضاشده، تاریخ و تیترخورده 'Farhad Moshiri 2009 'SECRET GARDEN''،  امضاشده و تاریخ‌خورده به فارسی (پشت اثر)
    رنگ روغن، اکریلیک، فلز و رنگ اکلیلی، مهره، چسب، سنگ سواروفسکی و میخ روی بوم قرار گرفته شده روی تخته.
فروش در - خانه حراج
27 فروردین 1392
برآورد
قیمت فروش
146.938%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 163,493 دلار آمریکا
کمینه برآورد 93,657 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 132,083 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.791%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023