• برهوت 1387
  • رنگ خانه روی بوم
  • نقاشی
  • 168 * 260 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 88 (2009) به فارسی پشت اثر
فروش در - خانه حراج
20 مهر 1388
برآورد
قیمت فروش
25%
سایر آثار هنری فرزان سجادی

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,500 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-25%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | حسرت از جلال‌الدین مشمولی
حسرت
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
4,873 دلار آمریکا
37.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه خنجرها سایه ندارند از جواد نوبهار
بدون‌عنوان از مجموعه خنجرها سایه ندارند
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
4,873 دلار آمریکا
37.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | عاشقان از حمید هادی نژاد
عاشقان
برآورد
500,000,000﷼
1,563 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,188 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
5,313 دلار آمریکا
183.333%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401