• بدون عنوان
  • عکاسی
  • 25 * 150 سانتی متر
  • چاپ یو وی روی پلکسی 
    این 40 اثر در نمایشگاه به صورت جداگانه برای فروش عرضه شده‌اند.
آرتچارت | THE SHADOW UNDER THE WEB از شیرین نشاط
THE SHADOW UNDER THE WEB
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اردیبهشت 1381