آثار در حراج ها

مرتب سازی بر اساس
چاپ دیجیتال روی کاغذ
59.5 * 39 سانتی متر
3/5
برآورد
€2,000
2,197 دلار آمریکا
-
€3,000
3,296 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
1,977 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 19 فروردین 1401

چاپ دیجیتال روی کاغذ
59.5 * 39 سانتی متر
2/5
برآورد
€2,000
2,197 دلار آمریکا
-
€3,000
3,296 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
1,977 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 19 فروردین 1401

چاپ اینکجت
58.4 * 38.1 سانتی متر
21/35
برآورد
$4,000
-
$6,000
فروش در
تاریخ حراج
فیلیپس - 17 فروردین 1401

Dye destruction print
47 * 59.4 سانتی متر
9/10
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$32,760
162.08%
فروش در
تاریخ حراج
فیلیپس - 17 فروردین 1401

برآورد
£200
263 دلار آمریکا
-
£300
395 دلار آمریکا
قیمت فروش
£200
263 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 12 فروردین 1401

سی‌پرینت
72 * 72 سانتی متر
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,290 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
چیسویک - 11 فروردین 1401

sepia photograph on paper (unframed)
70 * 70 سانتی متر
4/10
برآورد
£1,200
1,579 دلار آمریکا
-
£1,500
1,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,875
3,784 دلار آمریکا
112.963%
تاریخ حراج
چیسویک - 11 فروردین 1401

lambda print on board
300 * 138 سانتی متر
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,290 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
چیسویک - 11 فروردین 1401

lambda print on board
369 * 158 سانتی متر
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,290 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
چیسویک - 11 فروردین 1401

چاپ سیلور ژلاتینی
56 * 45 سانتی متر
1 (هنرمند)/10
برآورد
€10,000
10,996 دلار آمریکا
-
€15,000
16,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
€11,340
12,470 دلار آمریکا
9.28%
تاریخ حراج
ساتبیز - 10 فروردین 1401