• بدون عنوان 1400
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 245 * 185 سانتی متر
  • امضاشده «قا۳می2021» (پشت اثر)
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
- 4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,700,000,000﷼
15,278 دلار آمریکا
120%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 15,278 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,952 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,937 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+120%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
16,244 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | دو اسب و زن نشسته از محمدهادی فدوی
دو اسب و زن نشسته
برآورد
1,000,000,000﷼
3,125 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
4,688 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
220%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | پرتره عباس کیارستمی از فرشید مثقالی
پرتره عباس کیارستمی
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397