غلامحسین نامی

ایران | 1315
مقایسه
درباره غلامحسین نامی

گران ترین اثر

آرتچارت | راه شیری 2 از غلامحسین نامی
راه شیری 2
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
12 بهمن 1385
تعداد حضور
20
تعداد آثار
23
میانگین قیمت فروش
58,485 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
29,360 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
40,866 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
73.913%
میانگین رشد ارزش آثار
74.512%