• بدون عنوان 1401
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 150 سانتی متر
  • امضاشده «امضای هنرمند» (پشت اثر)
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
880,000,000﷼
1,746 دلار آمریکا
25.714%
سایر آثار هنری گلناز قدیری

آرتچارت | بدون عنوان از گلناز قدیری
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,250 دلار آمریکا
-
£2,000
2,500 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 28 خرداد 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,746 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,190 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,587 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+25.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از عبدی اسبقی
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
1,098 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
2,195 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
1,390 دلار آمریکا
15.556%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 شهریور 1400
آرتچارت | بدون عنوان از محمد علی بنی اسدی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
2.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | نمای ماهواره ای از 500 متر - مجتمع مسکونی برای جمع آوری زباله های پلاستیکی از نرگس هاشمی
نمای ماهواره ای از 500 متر - مجتمع مسکونی برای جمع آوری زباله های پلاستیکی
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$2,000
60%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 تیر 1399