• ما به قهرمان دیگری نیاز نداریم 1389
  • فایبرگلس و اکریلیک
  • مجسمه
  • 96 * 30.5 * 21.5 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 1
  • نسخه 1
فروش در - خانه حراج
4 آبان 1390
برآورد
قیمت فروش
4.167%
سایر آثار هنری حامد رشتیان

آرتچارت | شیر طوسی از حامد رشتیان
شیر طوسی
برآورد
€4,500
5,484 دلار آمریکا
-
€5,000
6,094 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,483 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,597 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,982 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+20.815%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021