• زاغ‌های تباه از مجموعه سیگورات 1398
  • سیگار و آیینه روی تخته
  • کولاژ و اسمبلاژ، مجسمه
  • 118 * 118 سانتی متر
  • امضاء: «امضای هنرمند، حمید فاتح ۱۳۹۸» (پشت اثر)

برآورد
200,000,000﷼
800 دلار آمریکا
- 250,000,000﷼
1,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
1,200 دلار آمریکا
33.333%
سایر آثار هنری حمید فاتح

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,200 دلار آمریکا
کمینه برآورد 800 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+33.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از طرلان رفیعی
بدون عنوان
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£875
1,136 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 8 آبان 1399