تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

حمین هوالی - ساربان
25 مرداد 1398
آثار هنری مشابه

آرتچارت | کمد شماره‌ی یک از ضیا عزاوی
کمد شماره‌ی یک
برآورد
€7,000
7,348 دلار آمریکا
-
€9,000
9,447 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,000
7,348 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | تلفن از لیلا خرازی پاکدل
تلفن
برآورد
 
قیمت فروش
0.826%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | هیچ در قفس از پرویز تناولی
هیچ در قفس
برآورد
 
قیمت فروش
13.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 خرداد 1388