فروش در - خانه حراج
22 دی 1396
برآورد
قیمت فروش
8.571%
سایر آثار هنری حمیدرضا رحیمی نژاد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,620 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,394 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,525 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-8.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | از مجموعه زیر چرخ کبود از احمد آریامنش
از مجموعه زیر چرخ کبود
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | یاد باد از احمد محمدپور
یاد باد
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,634 دلار آمریکا
-
£6,000
8,451 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,187
4,489 دلار آمریکا
36.26%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399