• از مجموعه قارچ 1389
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 150 * 150 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده
فروش در - خانه حراج
10 اردیبهشت 1392
برآورد
قیمت فروش
0.8%
سایر آثار هنری حسن نیکبخت

آرتچارت | مجموعه کلسیم از حسن نیکبخت
مجموعه کلسیم
برآورد
 
قیمت فروش
28%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 بهمن 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,120 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-13.6%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | تولدی دیگر از مرتضی اسدی
تولدی دیگر
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
5,279 دلار آمریکا
48.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | گُرد 1 (ارتشتار) از حسین محمدی
گُرد 1 (ارتشتار)
برآورد
1,500,000,000﷼
2,976 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
3,968 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
4,365 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه هفت دایره از شاه‌پری بهزادی
بدون‌عنوان از مجموعه هفت دایره
برآورد
1,200,000,000﷼
2,437 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
3,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
4,873 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402