هایده ایازی

ایران | 1340
مقایسه
در حراج ها

اولین حضور
7 آبان 1392
تعداد حضور
2
تعداد آثار
4
میانگین قیمت فروش
551 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
453 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
662 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
50%
میانگین رشد ارزش آثار
-1.25%