حراج روز جدید . موج جدید آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £28,050
39,121 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £35,650
49,721 دلار آمریکا
مجموع فروش £15,817
22,060 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £659
919 دلار آمریکا
هنرمندان 26
آثار هنری 56
آثار هنری فروخته شده 24
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
3 خرداد 1402
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
30 فروخته شده
در بازه برآوردها
12
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,297,242
4,100,537 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه آنلاین
لندن
11 بهمن 1401
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £39,015
48,167 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیات - بخش سوم
لندن
2 آذر 1401
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها £100,575
121,175 دلار آمریکا