• نوزاد 1000 دلاری 1388
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 129 * 187 سانتی متر
  • امضا شده، تیتر خورده "نوزاد 1000 دلاری"، تاریخ خورده 2010 پشت اثر
فروش در - خانه حراج
8 آذر 1396
برآورد
قیمت فروش
57.5%
سایر آثار هنری حسام رحمانیان

آرتچارت | در حال تماشای مه محوشده از حسام رحمانیان
در حال تماشای مه محوشده
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$6,930
15.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | احمدی‌نژاد از حسام رحمانیان
احمدی‌نژاد
برآورد
 
قیمت فروش
95%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آذر 1396
آرتچارت | صلح از حسام رحمانیان
صلح
برآورد
 
قیمت فروش
53.125%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آذر 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,691 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,340 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,436 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-38.458%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از اکرم افضلی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,540,000,000﷼
3,056 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | شهر فرنگ از علی رضوی
شهر فرنگ
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا آسانلو
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
1,389 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
1,786 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,540,000,000﷼
3,056 دلار آمریکا
92.5%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402