• دیدن رویای معشوق
  • گواش و طلا روی مقوا
  • نقاشی
  • 35.2 * 46.8 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی
فروش در - خانه حراج
9 آبان 1386
برآورد
قیمت فروش
69.455%
آرتچارت | دروازه ‌فِر از طلا مدنی
دروازه ‌فِر
برآورد
HK$100,000
12,849 دلار آمریکا
-
HK$200,000
25,699 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$302,400
38,856 دلار آمریکا
101.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 18 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از شیرازه هوشیاری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1394
آرتچارت | ریش بافته‌شده از طلا مدنی
ریش بافته‌شده
برآورد
HK$50,000
6,452 دلار آمریکا
-
HK$70,000
9,032 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$327,600
42,271 دلار آمریکا
446%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 14 آذر 1399
آرتچارت | انسانیت از جاذبیه سری
انسانیت
برآورد
£18,000
22,576 دلار آمریکا
-
£30,000
37,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
£28,020
35,144 دلار آمریکا
16.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان (طبیعت بی‌جان آبستره) از منوچهر یکتایی
بدون عنوان (طبیعت بی‌جان آبستره)
برآورد
 
قیمت فروش
142.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 اردیبهشت 1396
آرتچارت | زنان و گاو نر از ادهام ابراهیم
زنان و گاو نر
برآورد
£7,000
9,671 دلار آمریکا
-
£10,000
13,816 دلار آمریکا
قیمت فروش
£32,500
44,902 دلار آمریکا
282.353%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه انتزاعی) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه انتزاعی)
برآورد
£8,000
10,390 دلار آمریکا
-
£12,000
15,584 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,562
35,795 دلار آمریکا
175.62%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه انتزاعی) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه انتزاعی)
برآورد
£10,000
12,987 دلار آمریکا
-
£15,000
19,481 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,062
19,561 دلار آمریکا
20.496%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | پرتره زن از شاکر حسن آل سعید
پرتره زن
برآورد
£25,000
31,091 دلار آمریکا
-
£35,000
43,527 دلار آمریکا
قیمت فروش
£32,000
39,796 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402