• بدون عنوان 1386
  • photographic print on canvas
  • چاپ
  • 118.5 * 118.5 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 2007 به فارسی پایین چپ، قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
13 اسفند 1386
برآورد
قیمت فروش
0%
سایر آثار هنری حسین خسروجردی

آرتچارت | بدون عنوان از حسین خسروجردی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
221.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1396
آرتچارت | تضاد و تعادل از حسین خسروجردی
تضاد و تعادل
برآورد
 
قیمت فروش
118.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرتچارت | بدون عنوان از حسین خسروجردی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 14,650 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,207 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,293 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+42.983%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | برندهای تولیور از حسن حجاج
برندهای تولیور
برآورد
 
قیمت فروش
5.882%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
آرتچارت | بدون عنوان از حسین خسروجردی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | آخرین شاعر ایران از پرویز تناولی
آخرین شاعر ایران
برآورد
 
قیمت فروش
325.2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395