ایران درودی

ایران | 1315 - 1400
مقایسه
درباره ایران درودی

گران ترین اثر

آرتچارت | عشق خاموش شده از ایران درودی
عشق خاموش شده
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
13 اسفند 1386
تعداد حضور
10
تعداد آثار
10
میانگین قیمت فروش
15,977 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
11,879 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
18,354 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
80%
میانگین رشد ارزش آثار
72.929%