جلیل رسولی

ایران | 1326
مقایسه
درباره جلیل رسولی

گران ترین اثر

آرتچارت | درخت دوستی از جلیل رسولی
درخت دوستی
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
9 اردیبهشت 1388
تعداد حضور
7
تعداد آثار
8
میانگین قیمت فروش
22,847 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
15,209 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
21,584 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
30.589%