• بدون عنوان 1401
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 80 * 120 سانتی متر
  • از مجموعه‌ی "خانه"
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

بهشت صلح - گالری سحر کی.بلوکی
15 مرداد 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,027 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,069 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,834 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+242.857%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مجتبی تاجیک
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
2,976 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
3,968 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,710 دلار آمریکا
6.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از علی مشهدی الاصل
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,090,000,000﷼
4,147 دلار آمریکا
109%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بهار از الیکا ابراهیمی قاجار
بهار
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402