• کمی استراحت کن 1390
  • چاپ دیجیتال روی شیشه
  • عکاسی
  • 164 * 206 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5
  • نسخه 4
  • امضا شده، تاریخ و شماره نسخه خورده
فروش در - خانه حراج
10 اردیبهشت 1392
برآورد
فروخته نشده
سایر آثار هنری کتایون کرمی

آرتچارت | کمی استراحت کن از کتایون کرمی
کمی استراحت کن
برآورد
 
قیمت فروش
87.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرتچارت | نسخه‌ی بعدی از کتایون کرمی
نسخه‌ی بعدی
برآورد
 
قیمت فروش
152%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | رستاخیز از کتایون کرمی
رستاخیز
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,580 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,500 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,833 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+86.5%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | از مجموعه خانواده ایرانی از محسن راستانی
از مجموعه خانواده ایرانی
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | کمی استراحت کن از کتایون کرمی
کمی استراحت کن
برآورد
 
قیمت فروش
87.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
 
قیمت فروش
60%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395